Witaj golfisto, zaloguj się lub załóż konto

Regulamin

PODSTAWOWE POJĘCIA


Firma/Sklep - właściciel sklepu i strony internetowej www.bogigolf.com.pl, tj. Michał Bajerski i Bogusław Bajerski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski z siedzibą na ul. Żwirowej 2, 43-512 Kaniów, NIP: 6521722874, tel. 509247368, e-mail: sklep@bogigolf.com.pl

Klient - konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca na prawach konsumenta składający zamówienie w Sklepie, poprzez stronę www, email, telefon lub inne formy komunikacji elektronicznej Klientem może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osobna prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna dokonująca z innym przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, posiadającej dla niej zawodowy charakter wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, niemającej dla niej zawodowego charakteru wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto Klienta – założone dobrowolnie konto zawierające dane adresowe i kontaktowe Klienta (adres, telefon, email). Rejestracja nowego Konta Klienta wymaga podania tych danych oraz ustanowienia hasła.

Logowanie/Zalogowanie – podanie przez Klienta poprawnego, przypisanego do jego Konta zestawu: adres email oraz hasło.

Towar/Sprzęt - dobro materialne dostępne i/lub zamówione przez Klienta.

Lista Życzeń – dostępna po Zalogowaniu funkcjonalność polegająca na zapisaniu na Koncie Klienta listy Towarów, którymi ten jest zainteresowany. Dodanie Towarów do Listy Życzeń nie zobowiązuje do zawarcia umowy kupna/sprzedaży w żadnym terminie i pełni wyłącznie funkcję informacyjną.

Zwrot towaru - odesłanie lub dostarczenie w inny sposób zakupionego Towaru do siedziby Sklepu przez Klienta.

Wymiana towaru - wybór przez Klienta innego niż zamówiony i dostarczony Towaru, po uprzednim jego Zwrocie do siedziby Sklepu.

Rachunek - dokument potwierdzający dokonanie zakupu w Sklepie (paragon fiskalny, faktura i/lub dokument dołączany do każdego wysyłanego do Klienta zamówienia).

Program Lojalnościowy – dodatkowa usługa posprzedażowa Sklepu, której osobny regulamin znajduje się na stronie: www.bogigolf.com.pl/regulamin_programu_lojalnościowego


1. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA


1.1 Zamówienie może złożyć Klient lub w jego imieniu osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do występowania w imieniu Klienta.

1.2 Do przyjęcia zamówienia wymagamy podania: imienia i nazwiska bądź nazwy podmiotu (firmy), adresu, kontaktowego numeru telefonu bądź email oraz wskazania, czy towar ma być dostarczony do Klienta za pośrednictwem zewnętrznej firmy obsługującej Sklep, czy odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu.


1.2.1: Zamówienia można składać zarówno bez rejestracji Konta Klienta, jak i zakładając nowe Konto Klienta bądź logując się do istniejącego.

1.2.2: Założenie Konta Klienta pozwala Klientowi po Zalogowaniu na: dokonywanie zakupów bez potrzeby wpisywania ponownie danych Klienta, śledzenie aktualnego stanu realizacji zamówienia, podgląd historii wcześniej dokonywanych zamówień, możliwość dodawania produktów do Listy Życzeń oraz uzyskiwanie punktów w ramach Programu Lojalnościowego .Link do Regulaminu Programu Lojalnościowego znajduje się
tutaj). W ramach zakładania Konta Klienta” można wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie newslettera. W ramach takiej usługi Sklep może wysyłać na podany adres e-mail informacje o nowościach, promocjach lub wydarzeniach, a także inne informacje o charakterze promocyjnym, związane ze Sklepem.

1.2.3: Zamówienia dokonane bez Logowania nie umożliwiają Klientowi na korzystanie z udogodnień opisanych w punkcie 1.2.2.

1.3 Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za zakupiony towar wymagamy podania numeru NIP. 

1.4 Zamawiać można wszystkie przedmioty prezentowane na stronie www.bogigolf.com.pl w ofercie Sklepu, o ile nie zaznaczono wyraźnie, że towar jest niedostępny.

1.5 Zamówienia towarów mogą być składane telefonicznie, przez sklep internetowy na stronie internetowej www.bogigolf.com.pl lub poprzez email.

1.6 W przypadku zamawiania przez telefon lub email przyjęcie Państwa zamówienia jest potwierdzane przez Sklep emailem. W przypadku zamawiania przez sklep internetowy procedura zamawiania kończy się zatwierdzeniem przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku o podobnym charakterze („Zamawiam i płacę”).

1.7 Jeśli oferowanego towaru nie posiadamy czasowo w naszym magazynie, co zaznaczone jest na karcie produktu, przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia, to otrzymają Państwo informację, kiedy będzie on dostępny.

 

1.7.1: Podane na kartach produktu oznaczenia dostępności oznaczają:
a) W magazynie: Towar jest fizycznie dostępny w magazynie Sklepu w momencie składania zamówienia
b) 1-2 dni: Towar jest zamawiany przez Sklep w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i będzie dostępny w magazynie Sklepu w terminie 1-2 dni roboczych od tego momentu.
c) 3-5 dni: Towar jest zamawiany przez Sklep w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i będzie dostępny w magazynie Sklepu w terminie 3-5 dni roboczych od tego momentu.
d) Brak produktu: Towar jest niedostępny w sprzedaży.


1.8 Akceptujemy następujące formy płatności: przelew (przedpłata), płatność przy odbiorze (pobranie), gotówka. Dokonanie płatności, niezależnie od formy, nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi płatnościami; nie dotyczy to opłaty manipulacyjnej związanej z płatnością przy odbiorze – por. pkt 2.4. Regulaminu.

1.9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia najniższą cenę towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 

1.10 Sklep umożliwia też dokonanie płatności przelewem za pośrednictwem portalu Transferuj.pl, tj. usługi zapewnianej przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, na zasadach określonych regulaminie Transferuj.pl, podstępnym pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf Dokonanie płatności za pośrednictwem usługi Transferuj.pl nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

1.11 Zapłata za towar powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

1.12 Zamówienia będą realizowane niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

1.13 Na życzenie Klienta udzielamy informacji dotyczących numerów listów przewozowych paczek (tylko tych adresowanych do danego Klienta).

1.14 O fakcie wysłania paczki powiadamiamy Klientów w dniu wysyłki lub, najpóźniej, na drugi dzień roboczy po wysłaniu towaru. Składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty Klient zezwala na przesyłanie informacji dotyczącej statusu przesyłki poprzez email, SMS lub telefon.

1.15 Na indywidualne życzenie, poza ofertą Sklepu znajdującą się na stronie www.bogigolf.com.pl, istnieje możliwość zamówienia w Sklepie dowolnego sprzętu golfowego.

1.16 Przy zamawianiu towaru, nie będącego w stałej ofercie Sklepu, zostaną Państwo poinformowani o możliwościach i terminie realizacji zamówienia.

 

1.17: Sklep zastrzega sobie prawo do organizacji specjalnych rodzajów promocji, które będą dokładnie opisane na stronie www.bogigolf.com.pl/promocje


2. KOSZTY I RODZAJE PRZESYŁEK

2.1 Koszty przesyłki pokrywa Klient.

2.2 Koszty przesyłki są doliczane do kwoty, którą Klient ma zapłacić za zamówiony sprzęt.

2.3 Zamówienia wysyłane są paczką Priorytetową Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera GLS. Wybór sposoby wysyłki dokonywany jest przez Klienta.

2.4 Wszelkie dostępne opcjonalne usługi dla przesyłek (m.in. opłata za usługę płatności gotówką przy odbiorze w wysokości 7zł brutto, doręczenie do określonej godziny i inne) są opłacane przez Klienta.

2.5 Na życzenie Klienta możliwa jest wysyłka dowolnym innym kurierem (wg cennika wybranego kuriera lub na koszt Klienta, jeśli wybrany kurier oferuje tego rodzaju usługę).

2.6 Dalsze informacje o rodzajach i kosztach przesyłek znajdują się w sekcji Rodzaje przesyłek.

 

2.7 Dla zamówień, w których łączna waga wraz z opakowaniem wszystkich zamawianych przez Klienta Towarów przekracza 5kg, nie jest oferowana wysyłka za pomocą paczki Priorytetowej Poczty Polskiej.3. ZWROT/WYMIANA TOWARU

a) Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta
 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy.

 3. Dodatkowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go do Sklepu.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Przepisy 3. a)1, a)4, a)5 oraz a)6 stosuje się także do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

b) Zwrot/wymiana towaru w innych sytuacjach
3.1 Niezależnie od innych uprawnień, jeśli Towar jest niezgodny z zawartą Umową, w szczególności::

 • jego stan wskazuje na to, że był używany przed zakupem

 • różni się od opisu/zdjęć prezentowanych na stronie www.bogigolf.com.pl

 • rozmiar obuwia lub odzieży jest nieodpowiedni i uniemożliwia właściwe użytkowanie

 • sprzęt zamawiany w zestawach lub w większej niż 1szt. ilości jest niekompletny, brakuje jego części lub jest ona zniszczona/uszkodzona

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

3.2 Zwrotowi/wymianie nie podlegają m.in. piłki golfowe, które po dostarczeniu zostały użyte, a także inny sprzęt, który w wyniku użytkowania stracił swoje właściwości lub został uszkodzony (wyjątek stanowić może osobna umowa Firmy z Klientem zawarta przed sprzedażą).

3.3 Klient ma prawo wyboru czy zakupiony towar ma być wymieniony czy zwrócony. W razie konieczności dokonania przez Sklep zwrotu pieniędzy, Klient wybiera dogodną dla siebie formę dokonania tego zwrotu.

3.4 Przy wymianie towaru Klient ma prawo zdecydować, czy chce otrzymać tą samą czy też inną wersję danego produktu.

3.5 Możliwa jest wymiana sprzętu na inny model, jednak o wartości nie większej niż ten wymieniany.

3.6 Przy wymianie sprzętu na droższy Klient musi pokryć różnicę w cenie droższego i wymienianego modelu; analogicznie nadwyżka przy wymianie na sprzęt tańszy jest zwracana na konto wskazane przez Klienta.

3.7 Przy zwrocie/wymianie Towaru konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

3.8 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

3.9 Przy wymianie towaru wysyłamy towar na nasz koszt paczką Priorytetową Poczty Polskiej.

3.10 Przy zwrocie towaru Klient otrzymuje rekompensatę w wysokości kwoty, jaką zapłacił za dany towar (w tym koszty przesyłki, jakie Klient faktycznie poniósł).

3.11 Jeśli sprzęt nie spełnia warunków zwrotu/wymiany lub jego stan wskazuje na to, że był on używany po dostarczeniu do klienta, towar jest odsyłany do Klienta na koszt Klienta.

3.12 Ograniczenia opisane powyżej w pkt 3.1- 3.11 nie dotyczą zwrotu dokonywanego zgodnie z literą a) powyżej, w zakresie dozwolonym przez Ustawę.

3.13. Niezależnie od innych uprawnień, Klient ma ponadto prawo do wymiany zakupionego w Sklepie i nieodebranego w siedzibie Firmy towaru w terminie do 30 dni od wydania rzeczy, jeżeli zakupiony towar lub towary znajdują się w kategorii Odzież.

3.14 W przypadku opisanym w pkt 3.13. Klient powinien przesłać do Sklepu Oświadczenie, dalej Oświadczenie Zwrotne (w tym poprzez email lub formularz zwrotu dostępny po zalogowaniu na koncie Klienta), wyrażające chęć dokonania zwrotu lub wymiany na tej podstawie.

3.15 Oświadczenie Zwrotne powinno zawierać produkt(y) wymienione z nazwy, a jeśli to możliwe koloru, rozmiaru i innych cech je opisujących:
a) które Klient chce wymienić z uprzednio otrzymanych
b) na które to produkty Klient chce dokonać wymiany, a także wskazywać adres, pod którym taka wymiana może zostać zrealizowana przez Sklep.

3.16 Wyboru formy i treści Oświadczenia Zwrotnego dokonuje Klient.

3.17 Niezależnie od postanowień pkt 3.13 - 3.16 Klient ma prawo do przekazania w wydrukowanej formie pisemnej oświadczenia woli, przesyłanego przez Sklep na życzenie Klienta poprzez email.

3.18 Po przekazaniu Sklepowi przez Klienta Oświadczenia Zwrotnego, Klient jest informowany przez Sklep, czy akceptuje wymianę na inny produkt(y) w ramach oferty Sklepu lub inny(e) w niej niebędący(e) oraz ile dni upłynie do czasu wysłania powtórnie produktów, które Klient wybrał w Oświadczeniu Zwrotnym.

3.19 Przy wymianie na towar(y) o łącznej identycznej cenie, jak wymieniany(e), żadne dodatkowe opłaty nie są pobierane od Klienta.

3.20. W przypadku wymiany na towar(y) o łącznej cenie różnej, niż ten(te), wskazany(e) w Oświadczeniu Zwrotnym obowiązuje pkt 3.6 Regulaminu.

3.21 Po akceptacji przez Sklep wymiany, Sklep wysyła do Klienta przesyłkę zawierającą towary, które ten wybrał w Oświadczeniu Zwrotnym (dalej Przesyłka Zwrotna) na swój koszt, przy użyciu zewnętrznej firmy przewozowej, wybranej przez Sklep.

3.22 Brak akceptacji przez Sklep Oświadczenia Zwrotnego nie wyłącza praw Klienta wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a opisanych dodatkowo w punkcie 3 podpunkt a) Regulaminu.

3.23 Klient ma prawo zdecydować, czy chce odebrać Przesyłkę Zwrotną przez 10 kolejnych dni roboczych od momenty jej wysłania przez Sklep, w zgodzie z pkt 3.21, w miejscu wskazanym w Oświadczeniu Zwrotnym, o czym informuje Sklep w osobnym oświadczeniu woli, w formie ustnej, pisemnej drukowanej dostarczonej dowolnym środkiem do siedziby Sklepu lub poprzez email.

3.24 Oświadczenie wymienione w pkt 3.23 nie wyłącza praw Klienta wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a opisanych dodatkowo w punkcie 3 podpunkt a) Regulaminu.

3.25 W przypadku nieodebrania przez Klienta Przesyłki Zwrotnej w miejscu wskazanym Oświadczeniu Zwrotnym w ciągu 10 kolejnych dni roboczych od momentu nadania przesyłki przez Sklep, ten ma prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku Klienta wg postanowień pkt 3.13 - 3.21.

3.26 W szczególności, w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o nieodbieraniu Przesyłki Zwrotnej w zgodzie z pkt 3.23 oraz poinformowaniu Klienta przez Sklep o niemożności dokonania wymiany w zgodzie z pkt 3.18, wysłana uprzednio Przesyłka Zwrotna jest zwracana do siedziby Sklepu na koszt Sklepu.

3.27. Podejmując decyzję z pkt 3.23 o odbieraniu Przesyłki Zwrotnej, Klient zobowiązuje się ponadto do wydania doręczającemu tęże przesyłkę pracownikowi firmy wskazanej przez Sklep w pkt 3.21 oraz zawierającej wszystkie towary, które Klient wskazał w Oświadczeniu Zwrotnym jako te, które chce wymienić.

3.28 Odebranie przez Klienta Przesyłki Zwrotnej w miejscu wskazanym Oświadczeniu Zwrotnym nie wyklucza praw i obowiązków Klienta zapisanych w pkt 3.13 - 3.27.

3.29 Ograniczenia opisane powyżej w pkt 3.13- 3.28 nie dotyczą zwrotu dokonywanego zgodnie z literą a) powyżej, w zakresie dozwolonym przez Ustawę.


4. GWARANCJA

 1. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana jest niezbogna z umową (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 2. Niezależnie od rękojmi, niektóre produkty oferowane przez Sklep mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy (Gwarancja Bogi-Golf – por. poniżej). Każdorazowo, jasna i wyraźna informacja w tym zakresie podana jest na karcie produktu; jeśli informacji takiej brak, oznacza to, że dodatkowa gwarancja nie jest udzielana. Warunki, w tym przede wszystkim okres gwarancyjny każdego produktu podany jest w jego opisie na karcie produktu, a także na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, jak i na stronach internetowych producentów bądź importerów.

 3. Zgłoszenia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji sprzedawcy prosimy składać kierując się danymi podanymi w § 1, w szczególności można w tym celu korzystać z adresu e-mail michal@bogigolf.com.pl. Roszczenia wynikające z innych gwarancji powinny być realizowane zgodnie z ich postanowieniami.

 4. Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jednak w celu najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją Sklepu sugeruje się, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:

  1. Pełną nazwę produktu

  2. Numer transakcji (zawarty w mailu zwrotnym, a nie na specyfikacji dostawy)

  3. Opis uszkodzenia

 5. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.

 6. Przed odesłaniem rzeczy sugerujemy skontaktowanie się ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu; z uwagi na umowy łączące Sprzedawcę z przewoźnikami, może okazać się bowiem, że w konkretnym stanie faktycznym, Sprzedawca może zorganizować przesyłkę w tańszy sposób, niż wybrany przez kupującego.

 

Gwarancja BOGI-GOLF


4.1 Sklep BogiGolf udziela dodatkowo 1 rok gwarancji na każdy nowy zakupiony w sklepie sprzęt.

4.2 Z Gwarancji tej wyłączone zostają:
  - piłki golfowe używane (kategorie A, B, C itp.)
  - akumulatory wózków elektrycznych, które w okresie 2 miesięcy od daty otrzymania przez Klienta nie wykazują żadnych usterek


4.3 Podstawą Gwarancji jest Rachunek dołączany do każdego zamówienia.

4.4 Okres gwarancji rozpoczyna się z datą wskazaną na Rachunku.

4.5 Gwarancji podlegają wszystkie wady techniczne. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń czy zmian właściwości produktu wynikających z przyczyn eksploatacyjnych.

4.6 Produkt reklamowany w ramach Gwarancji Klient jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt na adres firmowy (BogiGolf Spółka Cywilna, Żwirowa 2, 43-512 Kaniów).

4.7 Po sprawdzeniu produktu w terminie do 14 dni zostanie on naprawiony, a jeśli to niemożliwe - wymieniony na nowy, bądź zastąpiony innym (wg indywidualnych ustaleń z Klientem).

4.8 W przypadku gdy stwierdzone zostanie powstanie wady technicznej w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub działania umyślnego Gwarancja nie ma zastosowana a towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

4.9 Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


5 SYSTEM KOMENTARZY I OPINII

5.1. Sklep umożliwia dostęp do pochodzących od konsumentów opinii o produktach, które nabyli. Konsument po złożeniu zamówienia i jego odbiorze otrzymuje wiadomość mailową zawierającą link, który stanowi przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej w celu pozostawienia opinii o zakupionym produkcie.

5.2. Przed publikacją na Stronie Internetowej opinie o produktach podlegają weryfikacji przez pracowników Sklepu (pod kątem zawierania wulgaryzmów oraz pochodzenia opinii od klienta który nabył produkt. W przypadku wystąpienia tego rodzaju wątpliwości w odniesieniu do opinii, opinia nie będzie publikowana.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 W przypadkach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.2 Zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym określa Regulamin Programu Lojalnościowego.

6.3 Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; RODO) i wykorzystywane są jedynie w celu realizacji lub rozliczenia transakcji, chyba że wyraźnie wskazano inny cel (wysyłka newslettera, udział w konkursach bądź innych programach, np. lojalnościowym)

6.4 Prawidłowe korzystanie z usług w ramach sklepu internetowego jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT . Niektóre usługi i narzędzia, zwłaszcza związane z zamawianiem produktów, mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.

6.5 W sytuacjach konfliktowych Sklep będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd.

6.6 Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014r. Do zamówień złożonych w serwisie internetowym przed 25 grudnia 2014r. stosuje się postanowienia wcześniejszego regulaminu, dostępnego pod tym adresem: www.bogigolf.com.pl/regulamin_do_24-12-2014

6.7 Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: sklep@bogigolf.com.pl.

Sklep Golfowy BogiGolf

BogiGolf.com.pl - sklep dla pasjonatów golfa. Na polskim rynku działamy od 2004 roku, oferując szeroki wybór sprzętu golfowego rozmaitych marek. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: kompletne zestawy golfowe, wózki, kije golfowe, irony, drivery, woody, puttery, torby, odzież, akcesoria golfowe i piłeczki. Zapraszamy do zakupów online oraz sieci sklepów golfowych w całej Polsce.

Kontakt

Zamówienia online #1: 512-339-383
Zamówienia online #2: 512-325-545
Fitting i kije golfowe: 509-247-368
kontakt@bogigolf.com.pl

Facebook

BogiGolf na facebook'u
cookies